Terme en voorwaardes vir kompetisies 2018-09-09T22:07:45+00:00

Terme en Voorwaardes vir kompetisies

STANDAARD TERME EN VOORWAARDES VIR KOMPETISIES

 1. Hiermee die standaard terme en voorwaardes van toepassing op alle kompetisies wat gedeeltelik of in geheel aangebied/bemark word deur of met TYGERBERG 104FM geassosieer word.
 2. Geen persoon mag deelneem aan dieselfde of enige ander kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur TYGERBERG 104FM aangebied word, binne 90 dae nadat hy/sy dieselfde of enige ander kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur TYGERBERG 104FM aangebied is, gewen het nie.
 3. Geen persoon mag namens ‘n derde party aan ‘n kompetisie deelneem wat gedeeltelik of in geheel deur TYGERBERG 104FM aangebied word nie. Alle inskrywings moet persoonlik deur die betrokke deelnemer gedoen word.
 4. Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 5. Geen direkteur van TYGERBERG 104FM of ’n werknemer van TYGERBERG 104FM of hul agentskappe, en lede van hul naaste familie; of lede van die borge van enige kompetisie op hierdie bladsy gelys, en/of enige van hul geaffilieerde maatskappye en/of agentskappe, en lede van hul naaste familie, mag aan enige kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur TYGERBERG 104FM aangebied word, deelneem nie.
 6. Pryse is nie oordraagbaar of onderhandelbaar nie.
 7. TYGERBERG 104FM onderneem om, onderhewig aan die borgvoorwaardes/ander ooreenkomste, pryse by die betrokke wenners te laat aflewer, slegs wanneer die wenner se adres geleë is binne die geografiese gebied wat deur TYGERBERG 104FM se uitsaaigebied gedefinieer word. Wenners wat buite TYGERBERG 104FM se uitsaaigebied woonagtig is, is verantwoordelik vir enige koste wat aangegaan word met die afhaal van enige prys/e wat hulle op TYGERBERG 104FM mag wen.
 8. Pryse wat nie binne 30 dae nadat dit gewen is opgeëis word nie, sal binne die diskressie van TYGERBERG 104FM hanteer word.
 9. Wenners van spesifieke kompetisies aanvaar dat sekere ander voorwaardes van toepassing mag wees soos voorgeskryf deur TYGERBERG 104FM en/of die betrokke borg van die spesifieke kompetisie. Waar daar spesifieke terme en voorwaardes is bykomend tot hierdie standaard terme en voorwaardes is, sal daardie terme en voorwaardes gelys word onder die terme en voorwaardes van die spesifieke kompetisie.
 10. Enige oortreding of poging tot oortreding van enige van die bogenoemde reëls sal lei tot die onmiddellike diskwalifikasie van die oortreder.
 11. Deelnemers onder die ouderdom van 18 (agttien jaar) moet hulle ouers of voogde se toestemming hê voordat hulle aan ‘n kompetisie mag deelneem.
 12. Deur deel te neem aan enige kompetisie wat gedeeltelik of in geheel deur TYGERBERG 104FM aangebied word, waar inskrywings aanlyn gedoen word, aanvaar deelnemers verder dat hulle gebind is deur Internet Terme & Voorwaardes.

BELANGRIKE KENNISGEWING

 1. Wees bedag op vals oproepe en sms kennisgewings wat jou verwittig dat jy op TYGERBERG 104FM gewen het. Jy kan vals kennisgewings aan die volgende riglyne meet:
 2. Jy sal NOOIT via ‘n SMS verwittig word dat jy ‘n wenner is nie
 3. Tensy so vooraf met jou gereël, sal verteenwoordigers van TYGERBERG 104FM jou NOOIT by jou werkplek of huis besoek om jou te verwittig dat jy ‘n kompetisie gewen het, of om ‘n prys by jou te besorg nie.
 4. Die meeste van ons pryse sal na jou gekoerier word. Tensy anders gespesifiseer, is die ENIGSTE punt vir die afhaal van prys TYGERBERG 104FM se ontvangs tydens kantoorure.
 5. Indien enigiemand jou kontak en inlig dat jy ‘n prys in ‘n TYGERBERG 104FM kompetisie gewen het, maak seker dat jy wel aan sodanige kompetisie deelgeneem het! As enigiemand jou bel en jou inlig dat jy ‘n kompetisie gewen het waarvoor jy glad nie by TYGERBERG 104FM ingeskryf het nie, is dit beslis NIE een van ons verteenwoordigers nie.
 6. Ons verteenwoordigers sal jou ID nommer vir jou kan aanhaal.
 7. Indien jy ENIGSINS twyfel, vra die persoon se naam en die TYGERBERG 104FM skakelbord nommer en skakel die persoon terug.
 8. Indien jy bekommerd is dat ‘n vals persoon jou gekontak het, stoor asb die betrokke persoon se nommer en epos dit aan TYGERBERG 104FM.

Radio Tygerberg 104fm: Ons leef Christus