Kontak 2018-06-24T20:02:22+00:00

Kontak ons

Stuur ‘n Boodskap

Kontakbesonderhede
Adres
Hoek van Fairfield & Williams straat, Parow, Kaapstad
GPS: S33° 54.29°, E18° 35.19°
Skakel ons
Kantoor: 0861 104 104
Faks: 021 911 3810
E-pos
E-pos: reception@104fm.co.za
Gebed: gebed@104fm.co.za
Advertensie-navrae: sales@104fm.co.za
Nuus Wenke: nuus@104fm.co.za
Bankbesonderhede
Radio Tygerberg
Bank: ABSA, tjekrekening
Takkode: 632005 | Rek nr: 4048941668

Markus 11:24 “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”
Ek benodig berading

Speellys: